Love, Life and Happiness

Op vrijdag 26 januari opende de Graduation Show van theFOTOfactory, waar ook mijn werk onderdeel van uitmaakte. Het werk dat ik daar presenteer is het project Cessé dat bestaat uit twee met elkaar vervlochten series: Une femme meurt – et alors? En Myosotis. Cessé houdt mij sinds 2014 bezig toen ik de eerste foto’s maakte voor de serie Une femme meurt. Het betekent zoveel als: voorbij, wat was, is niet meer. Want immers, hoezeer de sporen van tijd en leven ook in beeld worden gebracht om deze te behouden, de tijd is wel degelijk voorbij – is geweest. Roland Barthès noteerde hierover zijn overpeinzingen in Camera Lucida waarbij hij trachte de essentie (het noeem) van de fotografie te beschrijven.

In Cessé staat het leven naast de dood, wordt overduidelijke vergankelijkheid gespiegeld met eenzaamheid die ongezien blijft in onze voorthollende maatschappij en wordt het contrast geïllustreerd tussen verwaarlozing en onverwacht behoud. Cessé nodigt iedereen uit om een universele waarheid te overwegen: dit kan en zal ons allemaal overkomen.

De avond is druk bezocht en de graduation show heeft veel bezoekers getrokken – naast mijn werk hing er ook werk van Kathrin Munwiler, Bart Bos, Makou Fujishita, Carlotta Guerra en Jennifer Drabbe. Wie weet exposeer ik dit werk nog wel een keer. Bij de expositie heb ik ook het boek Cessé ontwikkeld dat een volledig beeld geeft van beide series. Wil je het boek bestellen, mail mij dan even via: mail@mariellepenrhynlowe.nl

Wil je een indruk krijgen van mijn tentoonstelling – hieronder een paar foto’s. (for English see below)

Spinrag - graduation show 2018

Opstelling - Graduation Show 2018

Spinrag opstelling - Graduation Show 2018

Graduation Show 2018

Graduation show 2018

Graduation show 2018

Graduation show 2018

Friday January 26, the Graduation Show of theFOTOfactory opened which included my work. The p hoto’s presented there blong to the project Cessé which is a combination of two intertwined series: Une femme meurt – et alors? and Myosotis. Cessé  has kept my interest since 2014 when I made the first photo’s for the series Une femme meurt. Cessé means as much as: it’s over, what was – is no longer. Because, despite capturing time’s traces and life, time continues to pass – it’s been. Roland Barthès reflects on this in his book Camera Lucida in which he tried to describe the essence (the ‘noème) of photography.

In Cessé life is juxtaposed to death, obvious desolation is mirrored with loneliness unseen by today’s instant society, and neglect contrasts with unexpected preservation. Cessé invites everyone to contemplate an universal truth: this can and will happen to us all.

It was a busy evening with many visitors. Besides my work, one could also see graduation projects by Kathrin Munwiler, Bart Bos, Makou Fujishita, Carlotta Guerra and Jennifer Drabbe. An important part of the project is the book ‘Cessé’ which presents a full overview of the two series, when you’re interested in bying a copy, do send me a mail via mail@mariellepenrhynlowe.nl

Geplaatst op 24 juni 2018 in de categorie Amsterdam, Blog, Exhibitions Terug naar het overzicht